WYSTAWA ZAMKNIĘTA !! PRZEPROWADZKA!!
OTWARCIE NOWEJ WYSTAWY PLANOWANE JEST W MARCU 2013 ROKU
W NOWYM BUDYNKU WYDZIAŁU BIOLOGII
UL. WITA STWOSZA 59, GDAŃSK


Pracownicy


prof. dr hab. Ryszard Szadziewski
kierownik pracowni
biorys@ug.edu.pl

dr Elżbieta Sontag
elzbieta.sontag@biol.ug.edu.pl


 

Muzeum Inkluzji w Bursztynie powołane zostało 1 czerwca 1998 roku jako pracownia w Katedrze Zoologii Bezkręgowców Uniwersytetu Gdańskiego. Inicjatorem utworzenia pracowni był wspierany przez środowisko gdańskich bursztynników - profesor dr hab. Ryszard Szadziewski, który przez 10 lat był kierownikiem pracowni. Za podstawowe cele przyjęto:

Pierwszymi zbiorami muzeum była ofiarowana przez prof. dra hab. Ryszarda Szadziewskiego Jego prywatna kolekcja licząca 58 kawałków bursztynu bałtyckiego i 5 sztuk dominikańskiego z łączną liczbą 133 inkluzji zwierzęcych i roślinnych. Przez 10 lat funkcjonowania Muzeum Inkluzji w Bursztynie udało się zgromadzić 5320 bryłek bursztynu z 13569 zooinkluzjami. Jest to bardzo dużo zważywszy, że prawie całość kolekcji to dary bursztynników, naukowców, studentów i osób życzliwych idei tworzenia zbiorów bursztynu w Uniwersytecie Gdańskim. Dzięki pomocy Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników rozwinęło się również zaplecze techniczne. Dzisiaj Muzeum posiada drugą, pod względem liczebności kolekcję inkluzji w Polsce i dysponuje zapleczem do profesjonalnej obróbki bursztynu. W 2008 roku ekspozycja muzeum przeniesiona została do pomieszczenia pierwszym piętrze w budynku Wydziału Biologii w Gdyni przy ul. Piłsudskiego 46. Bezpłatnie można tu oglądać zatopione 40 mln lat temu fragmenty roślin i wymarłe stawonogi. Wystawę uzupełniają naturalne i barwne odmiany bursztynu bałtyckiego a także różne rodzaje żywic kopalnych i współczesnych. W drugim pomieszczeniu można zobaczyć wystawę fotografii.

Działalność naukowa
O wartości kolekcji przyrodniczych stanowi nie tylko liczba okazów, ale stan ich opracowania naukowego. Utworzenie kolekcji w Katedrze Zoologii Bezkręgowców pozwala na oznaczanie otrzymywanych inkluzji do poziomu rzędów a muchówek do poziomu rodziny. Niektóre z nich, należące do muchówek długoczułkich, są opracowywane szczegółowo. Pozostałe rzędy wymagają badań przez specjalistów spoza Gdańska, tak więc prowadzenie inwentaryzacji zbiorów i procedura wypożyczania okazów zostały dostosowane w taki sposób, aby ułatwić dostęp do materiału osobom z innych placówek naukowych. Dzięki dziesięcioletniej współpracy w kolekcji znajduje się 15 typów deskrypcyjnych. Przez szczegółowy, naukowy opis ze "zwykłej" inkluzji stały się najcenniejszymi okazami w kolekcji. W oparciu o zbiory Muzeum i prywatne kolekcje gdańskich bursztynników napisana została rozprawa doktorska, a przekazane muzeum kolekcje inkluzji wykorzystane zostały w sześciu pracach magisterskich. Promotorem wszystkich prac jest prof. dr hab. Ryszard Szadziewski.

Muzeum Inkluzji w Bursztynie na targach "Amberif"
Rokrocznie, w trakcie trwania Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Zegarków "Amberif" targi nieodpłatnie udostępniają Muzeum miejsce na Galerię Paleontologiczną. W Hali nr 5, na antresoli można oglądać przygotowywaną przez Muzeum Inkluzji w Bursztynie wystawę, zakupić poleoentomologiczną literaturę i obejrzeć pod lupą posiadaną inkluzję. Przygotowywana ekspozycja poświęcana jest eoceńskim bezkręgowcom i odmianom naturalnym bursztynu bałtyckiego. Kolekcję inkluzji uzupełniają zdjęcia stawonogów i plakaty eoceńskiego lasu bursztynowego. Stoisko paleontologiczne prowadzą, poza pracownikami Muzeum, inni członkowie Sekcji Paleoentomologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego a także zaprzyjaźnieni kolekcjonerzy zarówno z Polski jak i z zagranicy.

Muzeum Inkluzji w Bursztynie na targach "Ambermart"
Muzeum posiada swoje stoisko również w trakcie Międzynarodowych Targów Bursztynu i Upominków "Ambermart".