Zbiory


 

PUBLIKACJE PALEOENTOMOLOGICZNE PRACOWNIKÓW KATEDRY ZOOLOGII BEZKRĘGOWCÓW


PUBLIKACJE OPARTE NA MATERIALE Z MUZEUM INKLUZJI W BURSZTYNIE

ROZPRAWY DOKTORSKIE I PRACE MAGISTERSKIE
(prace te dostępne są w Katedrze Zoologii Bezkręgowców)

rozprawy doktorskie:

prace magisterskie: