Zbiory


Obecnie w kolekcji Muzeum Inkluzji w Bursztynie znajduje sie prawie 14 tysięcy inkluzji zachowanych w ponad 5 tysiącach bryłek. Jest to kolekcja przyrodnicza, ukierunkowana na inkluzje zwierzęce zachowane w bursztynie bałtyckim. Inkluzji roślinnych, które można dokładniej oznaczyć jest zaledwie 95. Uzupełnieniem zbiorów się formy naturalne i odmiany barwne bursztynu bałtyckiego oraz inne żywice kopalne. Liczba bryłek w kolekcji najszybciej wzrosła w pierwszych pięciu latach istnienia muzeum, do 2003 roku zgromadzono ponad 80% obecnego stanu.


Darczyńcy,
którzy przyczynili się do powstania zbiorów Muzeum Inkluzji w Bursztynie
Inkluzje zwierzęce
znajdujące się w Muzeum Inkluzji w Bursztynie
Typy deskrypcyjne
w kolekcji Muzeum Inkluzji
w Bursztynie

 

Uniwersytecka kolekcja powstała dzięki darom od osób prywatnych, głównie od bursztynników i prywatnych kolekcjonerów zarówno z Polski jak i zagranicy. Inwentaryzowane bryłki otrzymują podwójne numery - pierwszy numer inwentarzowy i drugi numer w katalogu kolekcji, gdzie pierwsze litery pochodzą od inicjałów darczyńcy. Pełną listę inkluzji można otrzymać w formacie MS Word lub Excel pisząc na adres Muzeum. Numery inwentarzowe nadawane są pojedynczym bryłkom tylko, gdy zawierają one inkluzje zwierzęce. W przypadku naturalnych form, odmian i rodzajów bursztynu numer nadawany jest całej partii, w związku z czym liczba podarowanych bryłek jest niekiedy znacznie wyższa.

W podziękowaniu za zbiory przekazane do muzeum niektóre nazwy nowych gatunków zostały zadedykowane darczyńcom. Są to następujące gatunki opisane głównie z bursztynu bałtyckiego:
Aedes serafini Szadziewski, 1998; Metahelea serafini Szadziewski, 1998 - bursztynnikowi Jackowi Serafinowi z Piaseczna (poprzednio Długie koło Kasparusa w Borach Tucholskich).
Dicranomyia kalandyki Krzemiński, 2000 - Wojciechowi Kalandykowi, Prezesowi Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników.
Burshtynogena fereci Godunko & Sontag, 2004 - Januszowi Feręcowi, bursztynnikowi z Elbląga.
Mallochohelea martae Szadziewski, 2005 - Marcie Gwizdalskiej, studentce biologii z Gdańska.
Glisachaemus jonasdamzeni Szwedo, 2007 - Jonasowi Damzen, bursztynnikowi z Litwy.
Thionia douglundbergi Stroiński & Szwedo, 2007 - Dougowi Lundberg, jubilerowi  z USA.
Gedanoborus  kerneggeri Szadziewski & Giłka, 2007 - Friedrichowi Kernegger, kolekcjonerowi inkluzji z Niemiec.
Worskaito stenexi - Szwedo, 2008 - Stefanowi Plota, bursztynnikowi z Gdańska.
Hoffeinsia foldii Koteja, 2008 - Christel i Hansowi Hoffeins, kolekcjonerom inkluzji z Niemiec.

 

Darczyńcy, którzy przyczynili się do rozwoju kolecji Muzeum Inkluzji w Bursztynie
(stan z dn. 12.12.2008)

Darczyńca
inicjały
ostatni nr w kolekcji
Bożena i Wojciech Kalandyk
WK
1682
Stefan Plota
SP
948
Janusz Feręc
JF
633
Jan Koteja
JK
248
Tomasz Dębowski i Maciej Szulimowicz
MTM
206
Dominika i Marek Wojtkiewicz
DMW
188
Edward Kruczkowski
EK
180
John Fudala
JPF
118
Jonas Damzen
JoD
104
Jacek Serafin
JS
102
Jacek Leśniak
JL
100
Helena, Jan Podżorscy
HJP
89
Christel i Hans Hoffeins
CHH
73
Ryszard Szadziewski
RS
65
Stanisław Jacobson
SJ
53
Marek Trocha
MT
49
Roman Sujkowski
RoS
42
Wiesław Gierłowski
WG
22
Ryszard Uliński
RU
22
Waldemar Kulik
WaK
19
Doug Lundberg
DL
17
Daniel Kisiel i Eliasz Żelazowski
16
Jerzy Cieszewski
JC
13
Jerzy Jeske
JJ
13
Sylwester Maćkowiak
SM
13
Krzysztof Lalik
KL
12
Dale Wick
DW
11
Ludwik Dumin
LD
9
Renata i Andrzej Wiszniewscy
RAW
8
Władysław Korzycki
WłK
8
Mirosław Szulc
MS
7
Sebastian Pawlak
SeP
7
Jacek Kocieniewski
JaK
7
Elwira i Leszek Widanka
ELW
6
Edyta Smorawska i Marcin Tomaszewski
EM
6
Zbigniew Dobrowolski
ZD
6
Wikwol, Mirosław Kamiński
WIK
6
Roman Pańkowski
RP
5
Barbar Gronuś-Dutko i Jerzy Dutko
BJD
4
Piotr Czyż
PC
4
Andrzej Rynkowski
AR
3
Wolfgang Weitschat
WW
3
Dany Azar
DA
3
colibra
CO
2
Jadwiga i Bohdan Hołub
JBH
2
Jerzy, Stanisław Cybulski
JSC
2
Leszek Krause
LK
2
Piotr Wedekind
PW
2
Sadowski Zdzisław
SZ
2
Tadeusz Kołodziej
TK
2
Paweł Podżorski
PP
2
Andrzej Cholewiński
AC
1
Adam Grucelski
AG
1
Adam Januszkiewicz
AJ
1
Andrzej Radke
AnR
1
Danuta Burczik - Kruczkowska
DK
1
Ewa Depka
ED
1
Eryk, Elżbieta, Harald Popkiewicz
EEHP
1
Ewa Rachoń
ER
1
Eugenio Ragazzi
EuR
1
Gabriela Gierłowska
GG
1
Honorata Wojciechowska
HW
1
Janusz Dudnik
JaD
1
Jolanta Dobryńczuk-Szeler
JD
1
Joanna Guz
JG
1
Jacek Ożdżeński
JO
1
Janusz Pytel
JP
1
Jolanta Walkiewicz
JW
1
Krzysztof Sontag
KS
1
Marta Gwizdalska
MaG
1
Małgorzata Wąsowska
MaW
1
Mariusz Gliwiński
MG
1
Mateusz Jóźwiak
MJM
1
Monika Wilczak
MW
1
Natalia Romanowa
NR
1
Przemysław Nacewicz
PN
1
Renata Woźnica
RW
1
Tomasz Zając
TZ
1
Waldemar Mikołajczyk
WM
1
Wiesław Radke
WR
1
F Kerneger
FK
1
Elżbieta Sonatg
ES
1
Janusz Kupryjanowicz
Jku
1
Jerzy Tofcik
JT
1
bezimienne unknown
141 


Inkluzje zwierzęce w kolekcji Muzeum Inkluzji w Bursztynie

 

taksony
liczba okazów
Typ: Nemathelminthes
Gromada: Nematoda, obleńce
8
Typ: Annelida
Gromada: Oligochaeta, skąposzczety
2
Typ: Mollusca
Gromada: Gastropoda, ślimaki
2
Typ: Arthropoda, stawonogi
13467
Gromada: Crustacea, skorupiaki
7
Gromada: Arachnida, pajęczaki
2971
Gromada: Myriapoda, wije
21
Gromada: Insecta, owady
10322
Larwy i nieoznaczone Arthropoda
146
Typ: Chordata
7
Gromada: Reptilia, gady
1
Gromada: Mammalia, ssaki
6